Присиваська сільська територіальна громада
Каховський район, Херсонська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність ТОВ "ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК", яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 07.03.2019 08:34
Кількість переглядів: 882

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК” код ЕДРПОУ 37390074 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання 75800, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Каланчак, вул. Херсонська буд.98, тел: 0504422033, генеральний директор Власенко А.В.
 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво і експлуатація Чаплинської вітроелектростанції (Чаплинської ВЕС) загальною встановленою потужністю 300 МВт, лінії електропередачі 150 кВ довжиною приблизно 45 км., трьох підстанцій збору і передачі потужності 150/35 кВ.

Розташування ВЕС планується на території Чаплинського та Каланчацького районів Херсонської області, за межами населених пунктів. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлюваного джерела енергії - вітру, орієнтовний термін експлуатації ВЕС - 25 років

Технічна альтернатива 1.

Будівництво та експлуатація сонячної (фотоелектричної) електростанції (СЕС). Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок перетворення сонячного випромінювання на електричну енергію за допомогою фотоелектричних елементів. Однак, під час розглядання такої технічної альтернативи були виявлені наступні недоліки цієї технології : висока вартість електроенергії, що постачається до енергомережі відповідно до високого рівня “зеленого” тарифу; нерівномірність світлового випромінювання в часі (час доби, сезон, погодні умови); залежність потужності світлового потоку від широти; зміна мікроклімату в районі СЕС великої потужності. Крім того, для розміщення сонячної електростанції встановленою потужністю 300 МВт потрібна велика територія, яка в подальшому використовуватиметься лише під СЕС (на відміну від вітроелектростанції, де вилучення земель - обмежене, тобто вітроелектростанція не створює значного впливу на землекористування). Набагато нижчий у порівнянні з вітроустановкою коефіцієнт використання встановленої потужності.

У зв'язку з викладеним далі ця альтернатива не розглядається.

Технічна альтернатива 2. не розглядається

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності

Будівництво Чаплинської ВЕС, лінії електропередачі 150 кВ довжиною приблизно 45 км, трьох підстанцій збору і передачі потужності 150/35 кВ планується на землях Чаплинського та Каланчацького адміністративних районів Херсонської області за межами населених пунктів на землях державної та приватної власності. Загальна площа території ВЕС складатиме біля 105 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

При оцінці земельних ділянок враховувались наступні критерії:

 • Інженерно-геологічні умови;
 • Можливість максимального використання вітропотенціалу;
 • Віддаленість від підстанції;
 • Можливість видачі потужності в енергомережу;
 • Можливість отримання землі в оренду
 • Дотримання санітарних та охоронних зон;
 • Забезпеченість транспортними комунікаціями;
 • Візуальний вплив ВЕС на ландшафт;
 • Вплив від шуму працюючих ВЕУ та миготіння тіні;
 • Наявність придатних земель (уникаючи території природно- заповідного фонду, екологічно “чутливих” територій)
 • Вплив на біорізноманіття, у тому числі на середовище існування
 • Вплив на землекористування, майнові питання.

Обрана в результаті проведених досліджень територія для розташування

ВЕС є найбільш оптимальною з фінансової, технічної, екологічної та економіко-соціальної перспектив.

Враховуючи вищенаведене далі територіальні альтернативи не розглядаються.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою будівництва запланованої ВЕС є виробництво електроенергії для надійного енергозабезпечення Херсонської області та зменшення залежності України від зовнішніх джерел енергії.

Реалізація проектних рішень з виробництва електроенергії за рахунок вітру (будівництво та експлуатація ВЕС) дозволить покращити стан довкілля за рахунок скорочення викидів парникових газів у атмосферу, що відповідає зобов’язанням України, прийнятим згідно Паризької угоди 2015 року, забезпечити регіон екологічно чистою електроенергією, створити нові робочі місця і інвестувати в місцеву економіку.

Проект відповідає завданням Програми розвитку вітроенергетики в Херсонській області до 2030 року, Національного плану дій України з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, Енергетичній стратегії України до 2035 року.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

В рамках реалізації Проекту передбачається встановлення орієнтовно 75 сучасних вітротурбін (ВЕУ) одиничною потужністю 4,5 - 5,6 МВт, в залежності від обраного виробника обладнання. Сумарна встановлена потужність вітроелектростанції - 300 МВт. Висота башти ВЕУ до 130 м, діаметр ротора - до 150 м, в залежності від виробника обладнання. Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 1051200                                    МВт«год.       

Будівництво Чаплинської ВЕС здійснюватиметься окремими чергами відповідно до проектної документації. Загальна площа території ВЕС складатиме біля 105 га.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавству України, а також згідно:

 • Експертному висновку та Науковому звіту щодо впливу будівництва Чаплинської ВЕС на природні комплекси довкілля, флору і фауну в районі розташування ВЕС;
 • технічним умовам на приєднання до енергомережі;
 • містобудівними умовам і обмеженням;
 • санітарно-гігієнічним умовам - Державним санітарним нормами і правилам захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань; моделювання акустичного і візуального впливів, моделювання впливу від ефекту мерехтіння тіні;

• гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів.

щодо технічної альтернативи 1, 2 не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1 , 2 не розглядається

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та облаштування фундаментів ВЕУ, кабельних ліній 35 кВ і опор лінії електропередачі, площадки під підстанції збору і передачі потужності ВЕС і адміністративно-промислового комплексу, майданчики відкритого зберігання комплектуючих ВЕУ, під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва. Остаточне уточнення буде виконано при розробці ТЕО.

При розробці проектів під кожний фундамент, всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої території від несприятливих природних (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 1, 2 не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1, 2 не розглядається

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності з будівництва та експлуатації Чаплинської ВЕС на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: вплив відсутній.

Повітряне середовище:

Під час будівництва: відбувається незначне забруднення повітряного середовища від працюючих будівельних машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують нормативів ГДК; під час експлуатації: вплив на повітряне середовище є позитивним, очікується скорочення викидів оксиду вуглецю (СО2) на рівні близько 1043316 тон щорічно.

Водне середовище:

Будівництво та експлуатація ВЕС не передбачає будь-якого довгострокового впливу на поверхневі або підземні водні ресурси. Розміщення ВЕС не чинитиме негативного впливу на роботу водопровідних та каналізаційних мереж, та не може порушити існуючий гідрологічний та гідробіологічний режим поверхневих та підземних вод. Під час проведення будівельних робіт водопостачання на майданчик Проекту буде організоване за допомогою мобільних цистерн.

Під час експлуатації ВЕС потреби у питному, гарячому водопостачанні та каналізації є незначними. Генерування електроенергії на ВЕС відбувається без використання водних ресурсів.

Потенційний вплив на підземні води в процесі будівництва може виникнути в результаті скидання санітарних відходів та стічних вод; витоків або розливів паливної оливи або мастильних матеріалів на ділянці розташування будівельного обладнання або транспортних засобів. Земляні роботи будуть обмежені під час інтенсивних дощів, щоб зменшити ризик зливу опадів, нафти або хімічних речовин в природну дренажну систему. Вплив на підземні води в результаті забруднення визначається як незначний.

Мінімальна відстань від майданчиків Чаплинської ВЕС до урізу води затоки Сиваш становить 150-200 м. Згідно ст. 90 “Водного Кодексу України” прибережна захисна смуга уздовж моря входить в зону санітарної охорони моря і може використовуватися для будівництва об'єктів, що виробляють енергію за рахунок використання енергії вітру і об'єктів постачання, розподілу, передачі (транспортування) енергії”. Враховуючи заходи з забезпечення жорсткого контролю з боку керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю “Віндкрафт Каланчак” поводження з небезпечними, забруднюючими матеріалами з метою запобігання їх розливу або іншим шляхом попадання у поверхневі води під час будівництва, експлуатації та технічного обслуговування ВЕС, не очікується ніякого впливу планованої діяльності на поверхневі води в результаті забруднення.

Ґрунт

Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки поверхневих вод з території будівництва, забруднення від паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин, що зберігаються неналежним чином, а також забруднення будівельним сміттям. Ризики будуть мінімізовані за рахунок ретельного управління будівельними роботами, безпечного зберігання паливно- мастильних матеріалів, технічних рідин та інших небезпечних речовин відповідно до кращої міжнародної практики і суворого контролю за відходами та їх утилізація згідно з чинним законодавством.

Одним з найбільш важливих видів впливу на ґрунт є проведення земляних робіт по влаштуванню котлованів під фундаменти і траншей під підземні електричні кабельні лінії та будівництво доріг, які передбачають значну виїмку та/або ущільнення ґрунту. Верхній шар ґрунту буде зніматися і окремо зберігатися. По завершенню будівельних робіт частина збереженого ґрунту буде використана для покриття фундаментів вітрових турбін. Інша частина - для відновлення ділянок, з яких здійснювалась виїмка ґрунту для влаштування фундаментів, або для відновлення інших пошкоджених ділянок території. Після облаштування ВЕУ ділянка навколо неї (за винятком площі під’їзних шляхів) зберігатиме своє первинне призначення.

Природно-заповідний фонд

Території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах площадки Чаплинської ВЕС та буферних зон відсутні. Проект не зачіпає землі природних заповідників, національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду. Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти:

Рослинність

Споруди Чаплинської ВЕС планується збудувати в сільськогосподарській зоні, яка характеризується високим рівнем антропогенного впливу. Прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву в процесі будівництва та експлуатації ВЕС, мінімальні або відсутні. Будуть передбачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву при будівництві ВЕС та компенсаційні заходи (посів багаторічних трав, посадка молодих дерев у лісосмугах, за необхідності).

Птахи та кажани

Впливи, обумовлені будівництвом і експлуатацією ВЕС на орнітофауну та кажанів характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. План заходів, направлений на мінімізацію можливих впливів буде розроблений згідно результатів проведеного дослідження птахів та кажанів. У всякому випадку планується проведення моніторингу птахів і кажанів під час будівництва та експлуатації ВЕС.

Культурна спадщина

Потенційний вплив на культурну спадщину можливий тільки на етапі будівництва. Для зменшення впливу Проекту на археологічні об'єкти Товариство з обмеженою відповідальністю “Віндкрафт Каланчак” буде чітко дотримуватись вимог і положень законодавства України, зокрема, частини першої статті 37 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

Аспекти охорони здоров’я (акустичний вплив та ефект мерехтіння тіні) Неможливо уникнути шумового впливу, який характерний для роіб під час будівництва та виведення об’єкту з експлуатації. Акустичний вплив під час проведення будівельних робіт від роботи будівельного обладнання та транспорту носитиме тимчасовий характер. Крім того, завдяки значній відстані від навколишніх населених пунктів, мешканці цих сіл не відчуватимуть, в цілому, будівельного шуму. Вітроустановка під час генерування електроенергії також є джерелом механічного та аеродинамічного шумів. Основними джерелами механічного шуму є внутрішні компоненти, розташовані всередині ротора, такі як коробка передач та генератор. Механічний шум від сучасної ВЕУ є незначним, оскільки вітротурбіна дуже ретельно спроектована. Аеродинамічний шум виникає від руху лопатей, що проходять через повітря. При високих швидкостях вітру цей аеродинамічний шум зазвичай маскується зростаючим шумом вітру, що проходить через дерева та оминає будинки, а також турбулентним шумом самого повітря.

Мерехтіння тіні відбувається при експлуатації ВЕС, коли сонце проходить за ВЕУ та відкидає тінь. Коли лопаті ротора обертаються, тіні проходять через ту саму точку, завдяки чому ефект називається мерехтінням тіні. Буде проведена оцінка цих впливів на основі моделі ВЕУ, що розглядатимуться для встановлення, при різних швидкостях вітру, з фокусуванням на найближче розташовані до ВЕС населених пунктів. Отримані результати будуть враховані під час проектування ВЕС. Навколишнє соціальне середовище (населення)

Будівництво та експлуатація запропонованої ВЕС буде надавати позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість місцевого населення під час будівництва, а також в більш довгостроковій перспективі - у вигляді орендної плати за земельні ділянки і податкових надходжень до місцевого бюджету, плати за послуги місцевих комунальних служб, і зайнятості технічного обслуговуючого персоналу. Проект будівництва Чаплинської ВЕС передбачає залучення значних інвестицій в економіку Чаплинського району Херсонської області.

Ніякого примусового переселення не очікується. Не на одному з етапів Проекту не передбачено використання дитячої чи примусової праці. Реалізація Проекту є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище

У зв'язку з відсутністю в межах проектованої ВЕС промислових та житлово- цивільних об'єктів, наземних і підземних споруд, вплив ВЕС на техногенне середовище не розглядається.

щодо технічної альтернативи 1, 2 не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1, 2 не розглядається

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність з будівництва та експлуатації Чаплинської ВЕС належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” N0 2059- VШ від 23 травня 2017 року.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” N0 2059^Ш від 23 травня 2017 року та Додатку 4 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінку впливу на довкілля (Постанова КМУ від 13 грудня 2017 року N0 1026).

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь- якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Повідомлення про початок виконання будівельних робітщо видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Херсонській області.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської Обласної Державної Адміністрації73026, м. Херсон, пров. Козацький, 10, e-mail: dp-ekoloqy@khoda.qov.ua Попутько Юрій Анатолійович (0552) 26-31-95

Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь